Przeglądy Kominiarskie

Pragniemy zaproponować Państwu wykonanie okresowych (rocznych) przeglądów kominowych.

W skład przeglądu całkowitego wchodzi:

  • przegląd i kontrola stanu technicznego przewodów dymowych,
  • przegląd i kontrola stanu technicznego przewodów spalinowych,
  • przegląd i kontrola stanu technicznego przewodów wentylacyjnych,
  • ​przegląd i kontrola stanu technicznego wentylacji mechanicznej,
  • lista lokatorów z podpisami potwierdzającymi przeprowadzenie kontroli,
  • protokół pomiarowo-kontrolny.

Oferta dotyczy budynków jedno i wielorodzinnych.

Po dokonaniu przeglądu, jeżeli istnieje taka konieczność jesteśmy w stanie dokonać wszelkich udrożnień i napraw, na co wystawimy osobny kosztorys.

Podstawą wykonywania powyższej usługi jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) Art. 62

W celu przedstawienia oferty prosimy o przesłanie zapytania z podaniem: adresu budynku, ilości lokali mieszkalnych i użytkowych, jeżeli takie znajdują się w budynku.

Przeglądy Ogólnobudowlane oraz Sanitarne

Pragniemy zaproponować Państwu wykonanie okresowych półrocznych i rocznych przeglądów ogólnobudowlanych oraz pięcioletnich wraz z przeglądem instalacji sanitarnej.

Przeglądy te są obowiązkowe dla właścicieli:

  • budynków wielorodzinnych,
  • użytku publicznego,
  • komercyjnych przeznaczonych do wynajmu.

​W celu przedstawienia oferty prosimy o przesłanie zapytania z podaniem: adresu budynku, ilości lokali mieszkalnych i użytkowych, jeżeli takie znajdują się w budynku, oraz całkowitej powierzchni użytkowej budynku.

Wykonywanie przeglądów ogólnobudowlanych obiektów budowlanych jest obowiązkowe, wymagane przepisami prawa oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o okresowej kontroli, co najmniej raz w roku ( dla określonej grupy obiektów przegląd roczny należy przeprowadzać dwa razy do roku), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego poddawane są elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska.

Art. 62 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, podlegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być obojętne również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

FIRMA

SECAL

Tadeusz Koładczyk

NIP 5222259089

adres

ul. Andersa 12 m. 46

00-201 Warszawa