Pomiary Elektryczne

Pragniemy zaproponować Państwu wykonanie okresowych (5- letnich) pomiarów instalacji elektrycznej.

W skład pomiaru wchodzi:

  • pomiar impedancji pętli zwarcia
  • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych,
  • badanie wyłączników różnicowo - prądowych,
  • oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwpożarowej,
  • protokół pomiarowo-kontrolny poświadczony przez lokatora,
  • protokół usterek poświadczony przez lokatora wraz z informacją o obowiązku usunięcia usterek,
  • sprawozdanie z usterek w kontrolowanych lokalach.

Wykonujemy również pomiary instalacji piorunochronnej.

Po wykonaniu pomiarów i przekazaniu protokołu pomiarowo - kontrolnego i sprawozdania z usterek, jesteśmy w stanie usunąć wszystkie usterki, wykonać ponownie pomiary oraz uzupełnić protokół pomiarowo - kontrolny o dane z lokali, w których usunięto usterki.

Podstawą wykonywania powyższej usługi jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) Art. 62.

W celu przedstawienia oferty prosimy o przesłanie zapytania z podaniem: adresu budynku, ilości lokali mieszkalnych i użytkowych jeżeli takie znajdują się w budynku.

Pomiary Gazowe

Pragniemy zaproponować Państwu wykonanie okresowych (rocznych) pomiarów i przeglądu instalacji gazowych.

W skład usługi wchodzi:

  • Kontrola okresowa instalacji gazowej od kurka głównego do armatury odcinającej instalację gazową u odbiorców indywidualnych, która obejmuje sprawdzenie stanu technicznej sprawności: pomieszczenia kurka głównego, złącza izolującego, rur i kształtek, armatury, połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznych.
  • Kontrola okresowa instalacji gazowej u odbiorcy indywidualnego, która obejmuje sprawdzenie stany technicznej sprawności: gazomierza, armatury, rur i kształtek, połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznych oraz urządzeń gazowych.

Podstawą wykonywania powyższej usługi jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) Art. 62.1.c

Pomiary wykonujemy i dokumentację przygotowujemy zgodnie z normą PN - M - 34507.

Po dokonaniu przeglądu, jeżeli zaistnieje taka konieczność jesteśmy w stanie dokonać wszelkich napraw.

W celu przedstawienia oferty prosimy o przesłanie zapytania z podaniem: adresu budynku, ilości lokali mieszkalnych i użytkowych, jeżeli takie znajdują się w budynku.

FIRMA

SECAL

Tadeusz Koładczyk

NIP 5222259089

adres

ul. Andersa 12 m. 46

00-201 Warszawa